Nødreparasjoner:
GPS-Posisjon: N 66°44,9' - Ø 13°32,4'
Nødreparasjoner:

Om oss

Meløy Notbøteri ble grunnlagt i 1963 av Sørheim-familien, da som Sørheimbrygga og var beregnet for å betjene eget bruk. Etter hvert ble det tilbudt tjenester også til andre fiskebåter. I 2002 ble anlegget bygget ut og ble med en bøterihall på 750 m2 og 24 lagersiloer det største og mest moderne notbøteriet i Nord-Norge.  Sørheimbrygga som eier lokalene der vi holder til, bygget i 2022 ut igjen. I tillegg til økt lagringskapasitet er bøterihallen blitt 880 m2 og det er kommet en personaldel på 138 m2.

En del av Egersund Group

I 2002 kjøpte Sørheimbrygga opp Grønøy Notbøteri, og virksomheten ble organisert som eget driftsselskap – Meløy Notbøteri AS og Roy Grønås ble daglig leder. I 2007 kom Egersund Group på banen og kjøpte 34% av aksjene.

I 2009 overtok Egersund Group aksjemajoriteten med 66% av aksjene, og i 2020 ble vi 100% eid av Egersund Group.
2018-02-08_14-11-57_slide2

Samfunnsansvar og arbeidsmiljø

Meløynot er opptatt av å være en positiv faktor i lokalsamfunnet. Vi er en viktig bedrift i Meløy kommune. Vi tar ikke beslutninger kun med tanke på økonomisk avkastning, men også i forhold til vårt ansvar for samfunn og natur.
 
I praksis betyr dette:
  • Å skape et best mulig arbeidsmiljø for våre ansatte.
  • Systematisk opplæring av ansatte og fokus på at ansatte skal ta fagbrev.
  • Vi tar inn lokale medarbeidere som lærlinger.
  • Bidrag til frivillige lag og organisasjoner.
  • Vi har et bevisst forhold til miljøet.
  • Aktiv kildesortering og sikker deponering av avfall.