Nødreparasjoner:
GPS-Posisjon: N 66°44,9' - Ø 13°32,4'
Nødreparasjoner:
16. okt 2019

Fagartikkel: Slik får du rensefisken til å levere optimalt

Kan du gå en hel generasjon uten lusebehandling? Da er du avhengig av at rensefisken har optimale forhold og beiter effektivt.
Merdkant%20Atle
God velferd gjør rensefisken til en effektiv lusespiser. Her får du vite litt om hvordan du kan legge til rette for dette i merden.  Rognkjeks og leppefisk er rensefisk som har mange felles behov, men biologisk er de ulike, og det er viktig å tilpasse merden uansett om en eller begge artene benyttes. Vi ønsker jo at fisken skal stå på det nivået laksen står, altså i hovedskjulet der avlusningen hovedsakelig skjer. Men temperatursvingninger og strøm fører til at rensefisken forlater den posisjonen vi ønsker. Da er det viktig å kjenne fiskens biologi og adferdsmønster for å beskytte den mot fare og gi den mulighet til å returnere til trygge områder der den igjen kan beite på laksen.

cleanGOOD rensefiskskjul fra OK Marine
Hovedskjul for rognkjeks og leppefisk.
 
Rensefisk trenger skjule- og hvileplasser. Hovedskjulet tilrettelegger for begge artene og plasseres som en korridor i merden. I tillegg til å være et «hjem» som ivaretar behovene til både rognkjeks og leppefisk, er det her lusespisingen foregår. Når laksen har behov for avlusing, svømmer den inn i hovedskjulet slik at rensefisken kan beite på den.
 
Bunn-/overvintringsskjul for leppefisk
Leppefisken trekker nedover når temperaturen synker. Om vinteren oppholder den seg dypere i merda og går i dvale. Bunnen i merda er en trussel for leppefisk, så uten et korrekt utformet og plassert skjul vil den neppe overleve dvaletiden.

Når så temperaturen stiger og leppefisken er klar for å beite igjen, vil den ikke ta sjansen på å forlate tryggheten som skjulet i bunnen av merda gir. Da trenger den å ledes hjem til hovedskjulet.
 
Ledeskjul gir fisken trygghet på veien fra skjulet i bunnen og opp til hovedskjulet der laksen befinner seg.
 
Ledeskjulet er også til stor hjelp når leppefisken settes ut i merda. Da blir den ofte skremt og trekker rett til bunns. Ledeskjulet hjelper fisken tilbake til hovedskjulet.

Det er helt avgjørende at dette skjulet settes riktig, og at det er forbindelse hele veien. Dersom ledeskjulet ikke strekkes helt opp til hovedskjulet, vil leppefisken snu og søke tilbake til tryggheten i bunnskjulet.

leadGOOD bunnskjul fra OK Marine.Ledeskjul for leppefisk.  
 
Rognkjeks er ikke en like god svømmer som leppefisken. Med sin store kropp og lille hale har rognkjeksen en utfordring på lokaliteter med strøm. Når det er sterk strøm vil rognkjeksen ofte slite med å stå i mot, og dermed presses mot notveggen. Dette er en kritisk situasjon som påvirker dødeligheten.
 
Rognkjeksen er helt avhengig av at det finnes et skjul i nærheten av notveggen slik at den kan søke beskyttelse og suge seg fast i skjulet der. Inngående kjennskap til lokale forhold, og dyp forståelse av strømmen på lokaliteten, er avgjørende for å plassere skjulet korrekt.

Når strømmen snur eller avtar, svømmer rognkjeksen tilbake til hovedskjulet og gjenopptar beitingen på laksen.
 
liveGOOD hvileskjul fra OK Marine
Hvileskjul for rognkjeks.
 
Skjulene må vedlikeholdes
Det er min påstand at skal du først bruke rensefisk, så gjør det ordentlig. Ellers kan du like gjerne droppe rensefisk og satse på avlusning. Gjør du det halvbra, ender du opp med noen skjul som bare henger ute i merda uten at de bidrar til at rensefisken får gjort jobben sin skikkelig, og i tillegg må du holde på med lusebehandlinger i stor skala.
De som får til samspillet med rensefisken, gjør en god jobb med vedlikeholdet og klarer å skape et godt miljø, unngår mange lusebehandlinger.

Totalt sett er det mye mindre arbeid i å vedlikeholde skjulene skikkelig enn å holde på med avlusning. Dette er også viktig for fiskevelferden.

OK Marine tilbyr service og vedlikehold av rensefiskskjul.
 
Riktig bruk av skjul gir økonomisk gevinst
 Tidligere var det en erkjent sannhet at skjul var viktig for å få rensefisken til å trives. Nå er flere oppdrettere klar over at det må kunnskap til om plasseringen og utformingen av skjulet, samt regelmessig vedlikehold, for å oppnå ønsket effekt.

Den økonomiske følgen av å optimalisere forholdene for rensefisk er tosidig; man reduserer anskaffelseskostnader til fisk, men hovedgevinsten ligger i at man reduserer behovet for avlusninger fordi rensefisken beiter mer effektivt.
 
Kort oppsummert er det tre forhold man må innfri for å gi rensefisken optimale arbeidsforhold:
  1. Bruk skjul, og sett dem på korrekt vis utfra hva slags rensefisk du har og hvordan forholdene er på lokaliteten.
  2. Vedlikehold skjulene regelmessig
  3. Fôr rensefisken på riktig måte 

Vårt konsept for optimal utnyttelse av rensefisk har vi kalt the GOOD concept. 

Ønsker du mer informasjon og råd om rensefiskeutstyr? Kontakt meg gjerne på e-post til atle@okmarine.no.

---

Atle Kristoffersen er daglig leder i OK Marine.  
Forfatter: Atle N. Kristoffersen
Atle N Kristoffersen er daglig leder i OK Marine. Han er utdannet innen økonomi og forretningsjus i tillegg til et årsstudium i markedsøkonomi. Interessen for rensefisk, og for å lage gode forhold for denne, har han hatt siden OK Marine startet med dette i 2010.