Nødreparasjoner:
06645 GPS-POSISJON: N 66°44,9´- Ø 13°32,4´
Bilde

Om Meløy Notbøteri

Bilde

Meløynot er et datterselskap i Egersund Group, og fiskeridelen til Egersund Group består i tillegg til Meløynot av Egersund Trål, Fiskenett og Egersund Herøy. Sammen har vi vært leverandører til fiskeflåten i over 60 år. Fiskenett driver også produksjon av knutelin til fiskeri som den eneste leverandøren i Norge. De har også produksjon av knuteløs nett, og dette gjør at vi kan tilby lin til meget høy kvalitet med kort leveringstid. Sørheim Holding eier bygget vi leier på Halsa og har også 34% eier andel i Meløynot.

Fiskeflåten har blitt preget av stadig større enheter. De store båtene er avhengig av mest mulig fisketid, og mannskapet har ikke tid til å reparere eget anlegg. Et effektivt notbøteri er garantisten for at båtene får mest mulig produktiv tid på sjøen.

I dag er vi 9 ansatte som har meget høy faglig kvalitet.

Vi har en moderne bøterihall på 750 m2. 24 store stålsiloer sikrer lagringsplass for våre kunders bruk. I tillegg har vi 17 mindre siloer til disposisjon. Inn- og utkjøring går utenom produksjonshallen. Det gjør oss spesielt effektive. Kunden bruker kort tid ved kai når det skal byttes bruk. I lagerbygningen bruker vi traverskran. Det betyr at båten kun trenger å stille med en mann på land.