Nødreparasjoner:
06645 GPS-POSISJON: N 66°44,9´- Ø 13°32,4´
Bilde

Vi gratulerer SelvÄg Senior med ny not!

7. september var det levering av ny sildenot til SelvÄg Senior. Et skyllekast ble utfÞrt i Skarsfjorden, og nota fungerte meget tilfredsstillende.

7. september var det levering av ny sildenot til Selvåg Senior. Et skyllekast ble utført i Skarsfjorden, og nota fungerte meget tilfredsstillende. I ettertid har vi også fått veldig gode tilbakemelding på nota. En av de første fangstene med nota var ett kjempekast på ca 1000 tonn sild uten komplikasjoner.

Vi gratulerer Selvåg Senior og ønsker skitt fiske!