Nødreparasjoner:
06645 GPS-POSISJON: N 66°44,9´- Ø 13°32,4´
Bilde

Vi etablerer en avdeling i Kristiansund

Informasjon

 

            Brunsviken Reperbane legges ned fra nyttår, men vi kan med glede informere om at fra samme tidspunkt overtar Egersund Group eiendommen. I den forbindelse ønsker vi i Meløy Notbøteri (Meløynot) å fortsette å yte den gode servicen til fiskeflåten som Brunsviken har gjort.

 

            Meløynot er et datterselskap i Egersund Group, og fiskeridelen til Egersund Group består i tillegg til Meløynot av Egersund Trål, Fiskenett og Egersund Herøy. Sammen har vi vært leverandører til fiskeflåten i over 60 år. Fiskenett driver også produksjon av knutelin til fiskeri som den eneste leverandøren i Norge. De har også produksjon av knuteløs nett, og dette gjør at vi kan tilby lin til meget høy kvalitet med kort leveringstid.

 

            Det er drevet notbøteri på Halsa (Helgeland) siden 1963. I 2002 ble et annet bøteri kjøpt opp, og Meløynot så dagens lys. Etter en utbygging og modernisering i 2003 fremstår anlegget som brukervennlig og lettdrevet. Kundegrunnlaget består hovedsakelig av den større kystflåten og ringnot, og i tillegg til snurpenot har vi høy kompetanse innen snurrevad.

 

    

Rensvikholmen Meløy
Image Image

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Selve bøteriet på Rensvikholmen er gode lokaler å drive i, men når det gjelder lager av not står det dårligere til. Vi har derfor sammen med våre eiere planer om å sanere dagens lager, og etablere en ny og bedre løsning basert på containere. Dette skal vi ha klarlagt tidlig i 2014, og i løpet av sommeren skal vi kunne tilby en rasjonell og trygg måte for å handtere og lagre bruk.

 

            Vi ønsker å videreføre den gode service og kundekontakten gjennom vår formann Odd Dagfinn, som forsetter sitt virke med oss som arbeidsgiver. Vi skal derfor bygge på den eksisterende kunnskap, og utvikle avdelingen videre med å tilføre en bredere kompetanse innen bygging av nye sild- sei- og loddenøter. I tillegg kan vi tilby service og nybygg innen snurrevad og ståltau, hovedsakelig på vårt anlegg på Halsa.

Tilbudet innen wire, ringer og andre jernvarer planlegges også å utvides.

 

            Vi håper med dette å fortsette det gode samarbeidet med eksisterende kundene, og etablere et godt samarbeid med nye kunder.

 

                                                                                                                                 Roy Grønås

Daglig leder