Nødreparasjoner:
06645 GPS-POSISJON: N 66°44,9´- Ø 13°32,4´
Bilde

Tiårets første loddenotreparasjon på Halsa

Siste uke kom M/S Staaløy av Bergen inn til Meløy Notbøteri med en til dels stor skade på loddenota.

Siste uke kom M/S Staaløy av Bergen inn til Meløy Notbøteri med en til dels stor skade på loddenota. Det er lenge siden det har vært dratt inn en loddenot til nødreparasjon på Halsa, kanskje så lenge som 10- 15 år.

– I fjor hadde vi noe vedlikehold på loddenøter og det samme har vi hatt til nå i år. Så denne reparasjonen er starten på ”loddesesongen” for vår del, sier Roy Grønås.

Å jobbe med loddenotlin er som alle vet både nøysomt og tidkrevende, de ansatte ved notbøteriet og båtens eget mannskap jobbet omtrent i 2 døgn før skaden var reparert og båten kunne sette kursen nordover på fiskefeltene igjen.

Meløynot takker rederi og båt for at de valgte Halsa som ”destinasjon” når skaden først var oppstått, og vi ønsker de lykke til på fiskefeltene igjen.