Nødreparasjoner:
06645 GPS-POSISJON: N 66°44,9´- Ø 13°32,4´
Bilde

Mel√łynot blir IA - bedrift

IA er en forkortelse for inkluderende arbeidsliv og stammer fra intensjonsavtalen mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, om et mer inkluderende arbeidsliv. Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

IA er en forkortelse for inkluderende arbeidsliv og stammer fra intensjonsavtalen mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, om et mer inkluderende arbeidsliv. Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. I intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009, står det at avtalen skal bidra til:
• at en får et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet
• reduksjon i sykefravær og uføretrygd
• at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid

IA-avtalen er grunnet i Meløy Notbøteris langsiktige strategi om å skape en best mulig arbeidsplass for alle våre medarbeidere. Vår viktigste ressurs er utvilsomt de dyktige menneskene som jobber her. Den kunnskap og erfaring våre medarbeidere besitter kommer best til uttrykk når arbeidsplassen blir tilrettelagt den enkeltes behov. Som daglig leder Roy Grønås sier:

”Vi jobber bedre når vi synes det er bra å komme på jobb, selv om det skjer midt på natta. Vi blir best på å yte den servicen som er forventet av oss, når vi føler at bedriften tar vare på oss selv når ting ikke går bra. Vi kan få lettere arbeidsoppgaver dersom det er behov for det, uten at vi nødvendigvis må gå til en lege”

IA-arbeidet i Meløynot vil føre til at vi får økt fokus og kompetanse på å forebygge sykefravær og tilrettelegge arbeidet i forhold til hver medarbeiders arbeidsevne. Målet er en trivelig arbeidsplass med lavt sykefraværet der folk kommer raskt tilbake i jobb etter sykdom.

Et annet moment er at vi har økt vår omsetning og kapasitet betydelig fra oppstarten i 2002, og her planer om videre ekspansjon. Dette gjør at vi stadig har behov for flere medarbeidere. Det er en utfordring å få tak i dyktige folk i dagens arbeidsmarked. Dette, sammen med kostnader i forbindelse med opplæring av nytt personell, gjør at det er lønnsomt å legge til rette for at den enkelte kan være i arbeidslivet, heller enn å gå ut i en passiv tilværelse. Derfor kan vi si det er en dobbel gevinst i å legge til rette for at de som jobber her, kan og vil fortsette med det.